PREZENTARE


IS TECH SRL a fost infiintata in 25.04.2005 cu scopul de a desfasura activitati de asistenta tehnica, cercetare –dezvoltare/proiectare in domeniul chimiei - fizicii nucleare si ingineriei nucleare.

 1. Asistenta tehnica in domeniul criogeniei

 2. Asistenta tehnica in domeniul separarilor izotopice, in particular pentru separarea deuteriului si tritiului

 3. Livrarea de echipamente specifice proceselor de separare izotopica, de masura si control a compozitiei fluidelor de proces

 4. Dezvoltarea si asistenta tehnica pentru implementarea de software de simulare si control procese tehnologice

 5. Activitati de cercetare-dezvoltare in domeniul fizicii, chimiei si energiei.

 

      Autorizari:

 

 

SR EN ISO 9001:2008 (TÜV Rheinland Romania)

Autorizatie CNCAN (Comisia Nationala pentru Controlul Ativitatilor Nucleare) - Autorizarea activitatilor de Cercetare-Dezvoltare si Proiectare in domeniul nuclear

Din anul 2008 IS TECH SRL este acreditata ca unitate de cercetare in conformitate cu metodologia Autoritatii Nationale de Cercetare Dezvoltare.

 

Activitatile desfasurate prezentate in ordine cronologica:

 • Software-program de calcul pentru studiul transferului de masă în procesul de distilare criogenică a hidrogenului – beneficiar INC-DTCI-ICSI Rm. Valcea, Decembrie 2005

 • Asistenta tehnica privind implementare software sistem comunicatie SCADA la obiectivele : LN2 inlocuire cofret trafo 130 MVA CHE Bradisor ; Instalatie de monitorizare nivele debite la CHE Malaia – beneficiar SC ELECTRONICS SRL RM. Valcea, Mai 2006

 • Asistenta tehnica privind Implementare software retea calculatoare 124 statii lucru la sediul Hidroconstructia SA, Sucursala Olt superior – Rm. Valcea - beneficiar SC ELECTRONICS SRL RM. Valcea, August 2006

 • Studiu comparativ asupra metodelor de detritiere a apei grele la CNE Cernavoda - beneficiar INC-DTCI-ICSI Rm. Valcea, iulie 2006

 • Dezvoltare schema bloc si a datelor e proces pentru o instalatie de detritiere a apei grele bazate pe schimb izotopic catalizat si distilare criogenica - beneficiar INC-DTCI-ICSI Rm. Valcea, Noiembrie 2006

 • Elaborare metoda pentru ventilarea si recuperarea tritiului din spatiile tehnologice aferente unei instalatii de detritiere cuplata pe un reactor CANDU - beneficiar INC-DTCI-ICSI Rm. Valcea, Noiembrie 2006

 • Asistenta tehnica privind repararea si punerea in functiune a   turbodetentorului din Instalatia pilot experimental pentru separarea tritiului si deuteriului; analiza functionarii turbodetentorului si elaborare schema de control automat a turbodetentorului; raport tehnic privind analiza functionarii turbodetentorului TD301 dupa reparatie in cadrul ciclului criogenic -  beneficiar INC-DTCI-ICSI Rm. Valcea, August 2007

 • Asistenta tehnica pentru realizare Manual Tritiu - beneficiar INC-DTCI-ICSI Rm. Valcea, Noiembrie 2007

 • Proiect tehnic pentru o coloana de distilare criogenica in vederea imbogatirii tritiului extras din apa grea prin schimb izotopic catalizat – beneficiar SC ROMIB SA –Bucuresti, Noiembrie 2007

 • Asistenta tehnica pentru modificarea unui electrolizor in vederea procesarii de apa cu continut de tritiu peste nivelul natural; proiect tehnic pentru principalele componente de proces - beneficiar SC ROMIB SA –Bucuresti, Decembrie 2007

 • Servicii de consultanta si expertiza pentru elaborarea documentatiilor suport pentru autorizatiile, avizele si acordurile necesare amplasarii si construirii instalatiei de detritiere de la CNE Cernavoda - beneficiar INC-DTCI-ICSI Rm. Valcea, Decembrie 2009 - 2015

 • Extindere Instalatie de distilare criogenica a instalatiei Pilot Experimental de Separarea Tritiului si Deuteriului, Rm. Valcea, 2010.